Transformer grundades 1992. Namnet valdes för att symbolisera företagets verksamhet.

Hans Wästfelt, projektledning transformerarenergi
så att det fungerar i kontor, tunnlar, gator, spår och andra offentliga miljöer. Vi ingår i ett nätverk av konsulter där kundens behov av organisation för sitt projekt avgör sammansättningen oavsett om det är en beställarorganisation eller en entreprenörsutförar- organisation.

För att få en fördjupad presentation av vår verk-
samhet hänvisar vi till Menyn. Där kan du läsa mer om våra uppdrag och referenser.


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMER AB, HUSÅSVÄGEN 60, 860 41 LIDEN · TEL/FAX: 0692 – 100 50 · E-POST: INFO@TRANSFORMER.SE