BAKGRUND

Hans Wästfelt

är utbildad elingenjör med allmän behörighet. Han har varit bosatt i Sundsvall och har cirka tjugofem års
praktisk erfarenhet av montagearbete i ledande position. Han har bland annat varit ansvarig för försäljning
av montage i norra Sverige.

Under 1991 flyttade Hans till Stockholm och har där varit verksam i olika ledande befattningar inom
elkonsultbranschen. Han har dels ansvarat för en kalkylenhet, dels varit projekteringsledare för ett
antal infraprojekt, framför allt inom Stockholmsregionen.

Hans har under de senare åren i Stockholm ingått i projektledningen för ett av de största väg- och
tunnelprojekten i landet – Södra Länken i Stockholm.

Hans driver idag en konsultverksamhet inom framför allt infrastrukturella projekt. Verksamheten har
idag sina uppdrag i Stockholmsområdet och norra Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMER AB, HUSÅSVÄGEN 60, 860 41 LIDEN · TEL/FAX: 0692 – 100 50 · E-POST: INFO@TRANSFORMER.SE