REFERENSER

Tunnelentreprenad HB
Biträdande projektledare

Biträdande projektledare i ledningen för SL31 EL-Tele-Styr.
Entreprenaden för Södra Länken, Stockholm.

SL Bansystem
Projektledare/elkonsult

Projektledare för kanalisation och el/telesystem.
Upphandling av konsulter, entreprenörer och provning, samt
projekteringsledare, kanalisation och elkraft.

SL Bansystem
Projektledning/elkonsult

Projektledning vid ombyggnad av stationsområde för
el, signal och telesystem. Roslagsbanan Djursholms Ösby.

Arlandabanan
Projekteringsledning/projektering/elkonsult

Projektledning och projektering av kanalisation,
kraftförsörjning mm, i samprojekt mellan Banbrytarna och Link-
projektörerna. Projektledare för framtagning av förfrågnings-
underlag för el, tele och kanalisation. Arlandabanan, Norra Böjen.

El melon,Chile – Vägtunnel
Delprojektledare/elkonsult

Totalentreprenad systemlösning elkraft, belysning, säkerhet,
styrsystem mm.

Tvärbanan SL
Projektledare/elkonsult

Projektledare för framtagning av förfrågningshandlingar för
grovkanalisation och kraftförsörjning.

Arlanda Inrikes
Elkonsult/kalkylering (vid ombyggnad av terminal 5)

Framtagning av budgetkalkyl från idéskisser med olika lösningar.
Upprättande av olika idéskisser för ingående lösningar till
elkraft, säkerhetssystem, brandlarm, belysningsanläggning, tele-
och larmanläggning.

Skanska
Projektansvarig/elkonsult

Totalentreprenader glidformsskorstenar.

Diverse uppdrag
Arbetsledare

Cirka 30 års erfarenhet av att
leda uppdrag antigen i form av totalentreprenad alternativt
delad entreprenad med ansvar för försäljning, budget- och kalkyl-
framtagning, projektering samt arbetsledning.

 
Spara sida i PDF-format
 

 

TRANSFORMER AB, HUSÅSVÄGEN 60, 860 41 LIDEN · TEL/FAX: 0692 – 100 50 · E-POST: INFO@TRANSFORMER.SE