Projektledning

Vi genomför uppdrag med hög komplexitet
och tar ansvar för den övergripande projekt-
ledningen och strukturen vid större
infrastrukturalla projekt, inklusive
installations- och byggsamordning. Med år
av erfarenhet ser vi vår roll i första
hand som ett stöd till nästa generations
projektledare. Genom att bistå med råd,
vägledning och träning vill vi skapa goda
möjligheter till utveckling i rollen samt
bidra till att projektarbetet utvecklas och
följer en effektiv arbetsprocess.


AKTUELLT
Brodepå i Upplands Bro

Transformer bistår projektledaren samt
upprättar kvalitets- och miljöplan för
SL:s nya brodepå. Depån ger Stockholms
Lokaltrafik en ny pendeltågsstation.

Botniabanan

Transformer medverkar i framtagningen
av kalkyler för elentreprenader.
Dessutom tar vi framinstallationsförslag
beträffande tunnlar för Skanskas räkning.

Slalombacken i Liden

För att kunna förlänga skidsäsongen i
slalombacken görs en ideell satsning
för att säkra den tekniska snötillgången.
Genom detta skapas nya möjligheter för
ortens barn, det ger arbetstillfällen till
ungdomarna och vi öppnar ett nytt område
för närturism.

 

 

 

 

 

TRANSFORMER AB, HUSÅSVÄGEN 60, 860 41 LIDEN · TEL/FAX: 0692 – 100 50 · E-POST: INFO@TRANSFORMER.SE